Bekijk tochten per provincie

Alle schaatstochten in Friesland

11-dorpentocht 35 - 55 km Doorgang onbekend
11-gemeententocht 90 km Doorgang onbekend
16 Dorpentocht 80 km Doorgang onbekend
Acht Meren Tocht 30 - 90 km Doorgang onbekend
Acht van Bolsward 25 - 100 km Doorgang onbekend
Acht van Jorwert 35 - 70 km Doorgang onbekend
Acht van Leeuwarden 40 - 47 km Doorgang onbekend
Alde Joksetocht 20 km Doorgang onbekend
Aldegeaster Brekken Tocht 6 - 18 km Doorgang onbekend
Aldfaers-iistocht 35 - 105 km Doorgang onbekend
Bartlehiemtocht 30 - 65 km Doorgang onbekend
Berentocht 15 - 45 km Doorgang onbekend
Berlikum-Riedtocht 20 - 40 km Doorgang onbekend
Bornegotocht 35 km Doorgang onbekend
Bûtenstfallaet toertocht 20 - 40 km Doorgang onbekend
Dantumadeel toertocht 25 km Doorgang onbekend
De Acht fan Sleat 25 - 100 km Doorgang onbekend
De Drie Dorpen Tocht 15 km Doorgang onbekend
De Grote Wielentocht 13 - 50 km Doorgang onbekend
De Kraanlander-Eilân Toertocht 5 - 25 km Doorgang onbekend
Deelentocht Tynje 30 km Doorgang onbekend
Dobbeltocht op de Scheene 1 - 15 km Doorgang onbekend
Fakkeltoertocht Terherne 8 km Doorgang onbekend
Familiedorpentocht Boarnsterhim 25 km Doorgang onbekend
Familietoertocht 15 km Doorgang onbekend
Familietoertocht Earnewâld (Jan Durkspoldertocht) 7.5 - 15 km Doorgang onbekend
Familietoertocht Franeker-Berlikum 20 - 40 km Doorgang onbekend
Gariper Tour en Klûn Tocht 25 - 50 km Doorgang onbekend
Grietmantoertocht 35 - 70 km Doorgang onbekend
Grote Baarderadeeltocht 60 km Doorgang onbekend
Grote Hennaarderadeeltocht 65 km Doorgang onbekend
Grote Lindevalleitocht 45 km Doorgang onbekend
Grote Princehoftocht 30 - 70 km Doorgang onbekend
Grote Veenpoldertoertocht 35 km Doorgang onbekend
Grote Zevenwoudentocht 110 km Doorgang onbekend
Hindeloopen/Makkum v.v. 30 km Doorgang onbekend
Jolle Kuperustocht 55 km Doorgang onbekend
Kleine Baarderadeeltocht 35 km Doorgang onbekend
Kleine Hennaarderadeeltocht 35 km Doorgang onbekend
Kleine Lindevalleitocht 25 - 40 km Doorgang onbekend
Kleine Princehoftocht 30 km Doorgang onbekend
Koepeltocht 25 - 50 km Doorgang onbekend
Kontermanstoertocht door het Fryske Gea 8 - 40 km Doorgang onbekend
Kop Afsluitdijktocht 5 - 60 km Doorgang onbekend
Leijentocht 20 - 60 km Doorgang onbekend
Lekkumer Toertocht 13 - 25 km Doorgang onbekend
Lindevallei familietocht 12 - 25 km Doorgang onbekend
Littenseradeeltocht 25 - 100 km Doorgang onbekend
Menaldumadeel-toertocht 10 - 40 km Doorgang onbekend
Midfrieslandtocht 30 - 40 km Doorgang onbekend
Mini-Elfstedentocht 25 km Doorgang onbekend
Nannewiidtocht 10 - 60 km Doorgang onbekend
Nijbeetstertoertocht 15 - 60 km Doorgang onbekend
Nijefurd toertocht 40 - 80 km Doorgang onbekend
Nijelaamstertoertocht 25 - 65 km Doorgang onbekend
Oostergootocht Oost 30 km Doorgang onbekend
Oostergootocht West 50 km Doorgang onbekend
Oostermeerderleijentocht 20 - 60 km Doorgang onbekend
Oude Venen Schaatstocht 20 - 40 km Doorgang onbekend
Poelentocht 15 - 60 km Doorgang onbekend
Prinsenhoftocht 35 - 50 km Doorgang onbekend
Ronde van de Kleine Wielen 6 - 24 km Doorgang onbekend
Ronde van IJlst 15 - 45 km Doorgang onbekend
Ronde van Langweer 8 - 24 km Doorgang onbekend
Ronde van Terhorne 10 - 40 km Doorgang onbekend
Sneeker Oudvaarttoertocht 35 km Doorgang onbekend
Stavoren-Enkhuizen v.v. 50 km Doorgang onbekend
Sterrit Boarnsterhim 30 - 70 km Doorgang onbekend
Sterrit naar Wolvega 25 - 110 km Doorgang onbekend
Tiendorpentocht 40 - 120 km Doorgang onbekend
Tjeukemeertoertocht 25 - 75 km Doorgang onbekend
Toertocht door Het Bildt 10 - 60 km Doorgang onbekend
Toertocht Franekeradeel 25 - 70 km Doorgang onbekend
Trijegastertoertocht 55 km Doorgang onbekend
Trynwaldentocht 35 - 60 km Doorgang onbekend
Twee Gemeententocht 22 km Doorgang onbekend
Van Oords Merskentocht 17 - 60 km Doorgang onbekend
Vijf Gemeenten Tocht 85 km Doorgang onbekend
Vijftien Poldertoertocht 30 km Doorgang onbekend
Wonseradeel- Noordtocht 45 - 135 km Doorgang onbekend
Workum-Medemblik v.v. 60 km Doorgang onbekend
Wymbritseradieltocht 65 km Doorgang onbekend
Zevendorpentocht 35 km Doorgang onbekend
Zuidwesthoektocht 75 km Doorgang onbekend
Zwettetocht 30 km Doorgang onbekend
Zwin-Zwette-Middelsé toertocht 25 km Doorgang onbekend

Terug naar alle schaatstochten