Bekijk tochten per provincie

Aldegeaster Brekken Tocht

Doorgang onbekend

Afstand: 6.0, 12.0, and 18.0 km

Startplaats: 52.9916 5.54561 Oudega

We hebben nog geen email-adres van de contactpersoon voor deze tocht. Mocht u deze weten, stuur dan een mail naar

52.99165.54561