Zoek of filter op tochten. Per provincie

Wat is en doet een ijswegencentrale?

IJswegencentrales zijn organisaties voor het bevorderen van de veiligheid op het ijs en voor het stimuleren van de schaatssport op natuurijs (op vaarten, kanalen en meren). Om dit mogelijk te maken verrichten de ijswegencentrales de volgende activiteiten:
  • controleren van het ijs op dikte en betrouwbaarheid
  • uitzetten van banen
  • afzetten van wakken en gevaarlijke plekken
  • sneeuwvrij maken van de banen
  • aanbrengen van klün-voorzieningen
  • plaatsen van bewegwijzering op het ijs
  • organiseren van schaatstoertochten
  • verzorgen van publiciteit voor schaatstoertochten
  • adviseren van burgemeesters over veiligheidsaspecten bij het verlenen van vergunningen voor evenementen op het ijs van vaarten, kanalen en meren
  • geven van medewerking aan Elfstedentochten als de route door het verzorgingsgebied loopt

De hieraan verbonden werkzaamheden worden vrijwel altijd door vrijwillige medewerkers van de ijswegencentrales uitgevoerd.

De 22 ijswegencentrales in de provincie Fryslân zijn verenigd in De Friesche IJsbond. In dat verband wordt er gewaakt over de algemene belangen van het schaatstoerisme. Bij veranderingen in de infrastructuur wordt gelet op het maken en behouden van doorgaande routes, voldoende hoogte onder de bruggen en, waar het niet anders kan, het aanleggen van doelmatige klúnvoorzieningen.

De ijswegencentrales en De Friesche IJsbond werken samen met de K.N.S.B. en het Noord-Nederlands Bureau voor Toerisme. Dat komt tot uiting in de landelijke uitgave van een 'Schaatstoertochtwijzer' en informatie op o.a. Teletext over alle tochten die door of onder auspiciën van de ijswegencentrales worden gehouden. In landelijk verband functioneren de ijswegencentrales en De Friesche Ijsbond als dé organisatie 'ter bevordering van het schaatstoerisme' in Fryslan.

De door of onder auspiciën van de ijswegencentrales georganiseerde schaats- toertochten zijn de zogenoemde 'erkende tochten'. Bij de aankondiging in de dagbladen en de andere media wordt altijd vermeld, dat deze worden gehouden onder (mede)verantwoordelijkheid van een ijswegencentrale. In de advertenties blijkt dat uit het daarin opgenomen, vereenvoudigd logo van De Friesche IJsbond. Hiermee is het voor het publiek duidelijk dat het een tocht betreft, waarbij op kwaliteit en veiligheid wordt gelet.